Trung cấp chính quy

Thông báo tuyển sinh năm học 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016  (Mã trường: 0135)  HỆ CHÍNH QUY: (trong và ngoài giờ hành chính, thứ 7, cn) Ngành đào tạo: Chuyên ngành Mã ngành xét tuyển (điểm tổng kết lớp 12) Điều dưỡng trung cấp: mã 01 Toán + sinh Dược sĩ trung...

Tuyển sinh Trung cấp Chính quy Ngành Điều Dưỡng

TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2016 Trường Trung cấp Y dược Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chính quy Ngành Điều Dưỡng với thông tin chi tiết như sau: Đối tượng, hình thức tuyển sinh: Nhà trường tổ...

Tuyển sinh Trung cấp Chính quy Ngành Dược

TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY NGÀNH DƯỢC NĂM 2016 Trường Trung cấp Y dược Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chính quy Ngành Dược với thông tin chi tiết như sau: Đối tượng, hình thức tuyển sinh: Nhà trường tổ chức xét tuyển...