Liên thông

Liên thông cao đẳng lên đại học các ngành y dược tại Hà Nội. Trường Trung Cấp Y Dược Hà Nội mở các khóa đào tạo liên thông dành cho sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp y dược, Cao đẳng y dược – điều dưỡng có nhu cầu Liên thông lên Cao đẳng & Đại học.

Khóa học liên thông y dược – Trường Trung Cấp Y Dược Hà Nội

Tuyển sinh liên thông y dược Hà Nội:

cao-dang-y-duoc-ha-noi-tuyen-sinh-2016-0545

Liên Thông Cao Đẳng Y Dược

  Tuyên sinh trường Y Dược ngành điều dưỡng

Liên Thông Đại Học Y Dươc

Đăng ký xét tuyển cao đẳng y dược hà nội

Tuyển sinh liên thông Đại học Dược hệ chính quy 2016

Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Y Dược Năm học 2016 – 2017 Trường cao đẳng Y dược Hà Nội, thông báo tuyển sinh liên thông đại học dược 2016. Đối tượng tuyển sinh liên thông đại học y dược Hà Nội 2016: các thí sinh đáp ứng...

Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2016 Trường Trung cấp Y dược Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ liên thông cao đẳng chính quy Ngành Điều Dưỡng với các thông tin chính như sau: Đối tượng và hình...

Liên thông Cao đẳng Y dược chính quy Hà Nội

LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC Hệ chính quy 2016 Trường Trung cấp Y dược Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Liên thông cao đẳng Y Dược hệ chính quy với các thông tin chính như sau: Đối tượng, hình thức tuyển sinh liên thông: Nhà trường tổ...