Liên thông Cao đẳng

Trường Cao Đẳng Y Dược Hà Nội Thông Báo

Thông tin tuyển sinh và xét tuyển liên thông Cao Đẳng Y Dược tại Hà Nội dành cho sinh viên đã tốt nghiệp Trung Cấp Y Dược có nhu cầu học liên thông lên hệ cao đẳng chính quy tại Hà Nội.

Những ngành đào tạo: 

Những thông tin xét tuyển & tuyển sinh liên thông cao đẳng y dược:

I) Điều kiện tuyển sinh liên thông Cao đẳng Y Dược,Điều Dưỡng

Sinh viên đã tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy ngành liên thông (Trung cấp chính quy dược, Trung cấp chính quy điều dưỡng)

II) Hồ sơ, thời gian đào tạo liên thông cao đẳng y dược

Thời gian học:  Hệ đào tạo chính quy liên thông Cao đẳng y dược với thời gian đào tạo 1 năm 3 tháng tại Hà Nội

Hồ sơ xét tuyển liên thông cao y dược Hà Nội

  • Phiếu đăng ký xét tuyển liên thông cao đẳng y dược, điều dưỡng hệ chính quy
  • Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp (Photo công chứng)
  • Bằng tốt nghiệp THPT (Photo công chứng)
  • Học bạ THPT (Photo công chứng)
  • Giấy khai sinh (Photo công chứng)
  • Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (Bản sao)
  • 02 Phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận
  • 4 ảnh 3×4

Khóa học & thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng y dược

Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2016 Trường Trung cấp Y dược Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ liên thông cao đẳng chính quy Ngành Điều Dưỡng với các thông tin chính như sau: Đối tượng và hình...

Liên thông Cao đẳng Y dược chính quy Hà Nội

LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC Hệ chính quy 2016 Trường Trung cấp Y dược Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Liên thông cao đẳng Y Dược hệ chính quy với các thông tin chính như sau: Đối tượng, hình thức tuyển sinh liên thông: Nhà trường tổ...