Ngành Điều Dưỡng

Tuyển sinh Trung cấp Chính quy Ngành Điều Dưỡng

TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2016 Trường Trung cấp Y dược Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chính quy Ngành Điều Dưỡng với thông tin chi tiết như sau: Đối tượng, hình thức tuyển sinh: Nhà trường tổ...

Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2016 Trường Trung cấp Y dược Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ liên thông cao đẳng chính quy Ngành Điều Dưỡng với các thông tin chính như sau: Đối tượng và hình...

Tuyển sinh cao đẳng Điều dưỡng hệ chính quy

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2016 Trường Trung cấp Y dược Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy Ngành Điều Dưỡng với thông tin chi tiết như sau: Đối tượng & hình thức tuyển sinh: Nhà trường...