BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HÀ NỘI

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ IC3

 

Căn cứ công văn số 4240/BGDĐT-GDTX ngày 29/08/2016 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo trả lời trường ĐHSP Hà Nội về việc tổ chức, đào tạo thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin.

Căn cứ công văn số 29/CV-2016 ngày 02/12/2016 của trường Trung cấp Công Nghệ và Quản Trị Kinh Doanh Hà Nội về việc đề nghị phôi hợp tổ chức các lớp đào tạo, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

1. Đối tượng tham gia:

       Cán bộ công chức, viên chức, chuyên viên, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác.

       Thí sinh có số điểm đạt yêu cầu của bài thi sẽ nhận được chứng chỉ IC3 – chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

2.Tổ chức đào tạo chứng chỉ IC3

  • Thời gian học: 50 tiết
  • Số lượng mỗi lớp tối thiểu 50 học viên

3.Tổ chức thi chứng chỉ IC3

  • Phương thức tổ chức: Trường Trung Cấp Công Nghệ và QTKD phối hợp với trường ĐHSP Hà Nội
  • Đơn vị cấp chứng chỉ: ĐHSP Hà Nội
  • Hồ sơ gồm: Chứng minh thư photo 2 mặt và 2 ảnh 3×4

4. Địa điểm đăng ký học và thi

Phòng 202 (nhà B)

Địa chỉ: 18 – Nguyễn Cơ Thạch – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Hotline: 0981.285.286

Website: http://cta.edu.vn/