BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HÀ NỘI

Tuyển sinh

Tuyển sinh

Tuyển sinh CĐ y dược HN 2018

Tuyển sinh CĐ y dược HN 2018

Ngành Y Dược là một  trong những trường đào tạo đang rất được các bạn trẻ quan tâm hiện nay. Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội thông báo phương thức xét tuyển sinh CĐ y dược HN 2018 hết…