Các biểu mẫu văn bản

Một số văn bản biểu mẫu dành cho sinh viên xin thủ tục tại trường.

Danh sách các biểu mẫu và link download:

 1. PHIẾU ĐĂNG KÝ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG – Download
 2. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉ TUYỂN CHÍNH QUY NĂM 2016 – Download
 3. PHIẾU ĐĂNG KÝ XE TUYỂN HỆ CHUYỂN ĐỔI – Download
 4. BIỂU MẪU MIỄN GIẢM HỌC PHÍ – Download
 5. ĐƠN BẢO LƯU – Download
 6. ĐƠN XIN HỌC TIẾP (Lý do: ĐÃ XIN BẢO LƯU) – Download
 7. ĐƠN XIN HỌC TIẾP (Lý do:NGHỈ HỌC KHÔNG PHÉP) – Download
 8. ĐƠN XIN THI LẠI – Download
 9. ĐƠN XIN THI TỐT NGHIỆP – Download
 10. MẪU VAY VỐN – Download
 11. HỌC BÙ – Download
 12. HỌC LẠI – Download
 13. PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH – Download
 14. Quy Định: Về thi, đánh giá học phần và thi tốt nghiệp của Trường trung cấp Y Dược Hà Nội – Download
 15. MẪU XÁC NHẬN HỌC SINH CỦA TRƯỜNG – Download
 16. MẪU XÁC NHẬN LÀM VÉ XE BUS – Download