BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HÀ NỘI

Mắt sáng học đường thời công nghệ

Mắt sáng học đường thời công nghệ

Để duy trì đôi mắt sáng khoẻ, hãy cùng tham khảo những thông tin hữu ích và thiết thực trong buổi hội thảo do nhãn hàng thuốc nhỏ mắt V.Rohto Vitamin thuộc công ty Rohto–Mentholatum (Việt Nam) vừa tổ chức…

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ IC3

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ IC3

  Căn cứ công văn số 4240/BGDĐT-GDTX ngày 29/08/2016 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo trả lời trường ĐHSP Hà Nội về việc tổ chức, đào tạo thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin. Căn cứ…