Giao lưu cấp thành phố phòng chống tai nạn thương tích

 

4

(Hậu trường: Trường trung cấp Y Dược Hà Nội tham gia phòng chống tai nạn thương tích)

2